Välkommen till AfBV Mellannorrland

Mellannorrland är det näst nordligaste området inom rasklubben AfBV (Rasklubben för Belgiska Vallhundar) och omfattar geografiskt motsvarande SBK distriktet Mellannorrland. AfBV är en rasklubb inom SBK (Svenska Brukshundklubben) som i sin tur är en specialklubb under SKK (Svenska Kennelklubben). Som rasklubb inom SBK har AfBV till uppgift att främja uppfödning av mentalt och fysiskt sunda Belgare som stämmer överens med den exteriöra standarden.

AfBV Mellannorrland har i enlighet med AfBV:s arbetsordning till huvudsaklig uppgift att vara AfBV:s ”förlängda” arm centralt ute i landet och arbetar för att få aktiva hundägare som ger vår ras en god PR och positiv utveckling.

Både du som är Belgarägare, eller som på annat sätt är intresserad av rasen, är välkommen att bli medlem.

Vi anordnar aktiviteter som t.ex föreläsningar, kurser, utställningar, mentalbeskrivningar, korningar, tävlingar och rena trivselaktiviteter.

Har du förslag på egna aktiviteter är du välkommen att vända dig till någon av de personer som finns upptagna på dessa sidor